Zameranie a objednanie

1. Zameriame Vaše priestory

Akonáhle dokončíme návrh budúcej kuchyne, dohodneme si odborné zameranie Vašich priestorov. Tento proces je nutný pre uistenie, že zvolené riešenie bude mať hladký priebeh
bez komplikácií pri montáži kuchyne.

Pred zameraním bude treba uhradiť zálohu na realizáciu vo výške 120 €, ktorá Vám bude
pri objednaní kuchyne odpočítaná z doplatku kúpnej ceny. Záloha nenavyšuje celkovú cenu.

2. Finálna úprava návrhu

Ihneď po zameraní priestorov vykonávame kontrolu nezrovnalostí (nerovnosť stien, nepravosť rohov atď.).

Následne pripravíme finálne technické výkresy, 3D grafické návrhy a upresníme cenovú kalkuláciu. To všetko sa stane podkladom pre realizáciu objednávky.

3. Realizácia objednávky

Na základe finálneho návrhu vytvoríme objednávku, ktorú pred uzatvorením detailne prejdeme. Po uhradení zálohy z kúpnej ceny bude výroba kuchyne záväzne objednaná u dodávateľa.

Podrobnosti ohľadom financovania nákupu kuchyne nájdete tu.