Zameranie

Po dokončení návrhu budúcej kuchyne si dohodnete odborné zameranie vašich priestorov.
Je to nutné pre uistenie, že zvolené riešenie bude mať hladký priebeh bez komplikácií pri montáži kuchyne. Aktuálne upravíme technické výkresy a cenovú kalkuláciu, ktorá sa stane podkladom pre realizáciu objednávky.